Εκπ/κοί 2015-2016

Διευθυντής: Κυδωνάκης Νικόλαος
Υποδιευθυντής: Ασπρούλης Γεώργιος
Τμήμα Α: Καλογερόπουλος Θανάσης
Τμήμα Β1: Κουφάκη Μαρία
Τμήμα Β2: Φασουλά Όλγα
Τμήμα Γ1: Λιάκου Βασιλική
Τμήμα Γ2: Δρανδάκη Γαρυφαλιά
Τμήμα Δ1: Μπλέτσου Χριστίνα
Τμήμα Δ2: Θεοδωράκη Γαρυφαλιά
Τμήμα Ε1: Κρυοβρυσανάκη Μαρία
Τμήμα Ε2: Φαρμάκης Ηλίας
Τμήμα Στ1: Ασπρούλης Γεώργιος
Τμήμα Στ2: Γιαννουλάκης Παντελής
Υπεύθυνος Φυσικής Αγωγής: Αποστολάκης Χαραλάμπος
Υπεύθυνος Μουσικής Αγωγής: Σαραντινού Αικατερίνη
Υπεύθυνη Αγγλικών: Χατζησπύρου Μαρία
Υπεύθυνη Γαλλικών: Λιανού Σοφία – Αλεξάκη Μαρία
Υπεύθυνη Γερμανικών: Βρέντζου Μαρία
Υπεύθυνη Τμήματος Ένταξης: Κουρουπάκη Αλεξάνδρα
Υπεύθυνη Ολοήμερου Σχολείου: Τζεκάκη Πολύμνια
Παράλληλη Στήριξη: Γιαννακάκη Ειρήνη
Παράλληλη Στήριξη: Μπενιουδάκη Ζαμπία
Παράλληλη Στήριξη: Βαρδάκη Ευαγγελία
Παράλληλη Στήριξη: Κουκουράκη Καλλιόπη
Παράλληλη Στήριξη: Μπάντρας Δημήτριος
Παράλληλη Στήριξη: Σαρρή Κωνσταντίνα
Παράλληλη Στήριξη: Χατζηιωαννίδου Ηλιάννα
Επιστάτρια: Κοτσασπύρου Ευαγγελία

2014-2015

Εκπ/κοί 2014-2015

Διευθυντής: Ανεσιάδης Χρήστος

Υποδιευθυντής: Ασπρούλης Γεώργιος

Τμήμα Α1: Κουφάκη Μαρία

Τμήμα Α2: Φασουλά Όλγα

Τμήμα Β1: Κουρουπάκη Αλεξάνδρα

Τμήμα Β2: Δρανδάκη Γαρυφαλιά

Τμήμα Γ1: Θεοδωράκη Γαρυφαλιά

Τμήμα Δ1: Μπλέτσου Χριστίνα

Τμήμα Δ2: Φαρμάκης Ηλίας

Τμήμα Ε1: Ασπρούλης Γεώργιος

Τμήμα Ε2: Γιαννουλάκης Παντελής

Τμήμα Στ: Κρυοβρυσανάκη Μαρία

Υπεύθυνος Φυσικής Αγωγής: Αποστολάκης Χαραλάμπος

Υπεύθυνος Μουσικής Αγωγής: Σαραντινού Αικατερίνη

Υπεύθυνη Αγγλικών: Μαράκη Μαρία

Υπεύθυνη Τμήματος Ένταξης: Κουτάντος Δημήτριος

Υπεύθυνη Τμήματος Υποδοχής: Κυριακίδου Ειρήνη

Υπεύθυνη Ολοήμερου Σχολείου: Τζεκάκη Πολύμνια

Παράλληλη Στήριξη: Λαμπιθιανάκη Ευαγγελία

Παράλληλη Στήριξη: Μπενιουδάκη Ζαμπία

Παράλληλη Στήριξη: Κιλιντάρη Ευγενία

Παράλληλη Στήριξη: Ρούκαλη Μαρία

Παράλληλη Στήριξη: Καραγιάννη Μαρκέλλα