Εγγραφές στην Α’ Δημοτικού – Σχολικό έτος 2021-22

Για την εγγραφή μαθητή στην Α’ Δημοτικού χρειάζεται να προσκομίσετε ή να στείλετε μέσω e-mail (mail@3dim-rethymn.reth.sch.gr) :

α) Τη σελίδα του βιβλιαρίου υγείας του μαθητή, η οποία αποδεικνύει ότι έχουν γίνει τα προβλεπόμενα εμβόλια,

β) Το Ατομικό Δελτίο Υγείας, το οποίο μπορείτε παραλάβετε από το σχολείο ή να το κατεβάσετε από το διαδίκτυο,

γ) Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο να φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή,

δ) Βεβαίωση φοίτησης νηπίου

ε) Υπεύθυνη Δήλωση στοιχείων μαθητή

στ) Αίτηση γονέα-κηδεμόνα για εγγραφή στο ολοήμερο πρόγραμμα του Σχολείου

Ανακοίνωση προς τους γονείς του Σχολείου

Αγαπητοί γονείς,

κατά τη διάρκεια της καραντίνας μπορείτε να συνοδεύετε τα παιδιά σας από και προς το σχολείο με την γραπτή αποστολή μηνύματος στο 13033. Η βεβαίωση κυκλοφορίας που έχουμε δώσει στα παιδιά αφορά μόνο τα ίδια.

Ανακοίνωση

Ανακοίνωση

Σας ενημερώνουμε ότι αύριο, Παρασκευή 6 Νοεμβρίου 2020, παραμονές του Ολοκαυτώματος του Αρκαδίου, οι μαθητές θα σχολάσουν στις 10:00 π.μ. λόγω συμμετοχής τους σε  εορταστικές εκδηλώσεις που θα λάβουν μέρος εντός της τάξης τους το πρώτο διδακτικό δίωρο .

Η σχολική περιφέρεια του σχολείου μας

Ανάλογα με τη διεύθυνση κατοικίας σας το παιδί σας, εγγράφετε σε συγκεκριμένο δημόσιο σχολείο, καθώς κάθε δημόσιο σχολείο έχει τη δική του σχολική περιφέρεια.

Κάθε δημόσιο σχολείο έχει τη δική του σχολική περιφέρεια, που οριοθετείται με βάση συγκεκριμένες οδούς. Έτσι το κάθε σχολείο εγγράφει τους μαθητές που διαμένουν στην περιοχή που εμπερικλείει η σχολική του περιφέρεια. Ειδικότερα, σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα 201 του 1998:
«Κάθε δημόσιο Δημοτικό Σχολείο έχει δική του σχολική περιφέρεια και σ’ αυτό φοιτούν οι μαθητές/τριες που διαμένουν στην περιφέρειά του. Σε Δήμους ή Κοινότητες που λειτουργούν περισσότερα από ένα σχολεία τη σχολική περιφέρεια ορίζει ο αρμόδιος Διευθυντής της Διεύθυνσης ή του Γραφείου Εκπαίδευσης, αφού λάβει υπόψη του την πρόταση της Δημοτικής ή Κοινοτικής Επιτροπής Παιδείας και των Διευθυντών των σχολικών μονάδων».
Σύμφωνα με το ίδιο Προεδρικό Διάταγμα:
«Εγγραφή μαθητή ο οποίος διαμένει σε περιοχή που δεν ανήκει στη σχολική περιφέρεια του σχολείου μπορεί να γίνει σε εξαιρετικές περιπτώσεις με απόφαση του αρμόδιου Προϊσταμένου της Δ/νσης ή του Γραφείου Π. Ε. Οι εξαιρετικές αυτές περιπτώσεις αφορούν θέματα υγείας, σοβαρούς οικογενειακούς λόγους, περιπτώσεις αλλαγής περιβάλλοντος μαθητού σύμφωνα με το εδάφιο δ. της παρ. 8 του άρ. 13 του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος».

Στο χάρτη οριοθετείται η σχολική περιφέρεια του σχολείου μας

πηγή: ΠΟΛΥΟΔΗΓΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

Κανονισμός Λειτουργίας

 

                                  ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ  ΣΧΟΛΕΙΟΥ
3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΥΠΑΙΘ : 9410152

 

                                        ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ:  ΨΙΛΑΚΗ  1   74131  ΡΕΘΥΜΝΟ
ΤΗΛ: 2831029088                 email: mail@3dim-rethymn.reth.sch.gr
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ :  3dim-rethymn.reth.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΥΔΩΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΣΠΡΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ: ΣΛΕΪΜΑΝ ΧΑΛΙΜΑ

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Με τον όρο «Εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας» εννοούμε το σύνολο των όρων και των κανόνων που αποτελούν προϋποθέσεις για να πραγματοποιείται ανενόχλητα, μεθοδικά και αποτελεσματικά το έργο του σχολείου.

Οι όροι και οι κανόνες αυτοί αποβλέπουν στη διαμόρφωση ενός παιδαγωγικού και διδακτικού κλίματος το οποίο θα εξασφαλίζει τη συνεργασία των μελών της σχολικής κοινότητας (μαθητές-εκπαιδευτικοί-γονείς), χωρίς εντάσεις και συγκρούσεις, με αμοιβαίο σεβασμό, με ανοχή και αναγνώριση. Ταυτόχρονα οι κανόνες αυτοί καλλιεργούν δεξιότητες ζωής, όπως ο αυτοέλεγχος, η συναίσθηση της ευθύνης, η συνεργασία, η ενσυναίσθηση, ο αμοιβαίος σεβασμός, η αλληλοκατανόηση, η αποδοχή της διαφορετικότητας,  και η προστασία της υγείας. Στο πλαίσιο των κανόνων αυτών η έννοια της σχολικής πειθαρχίας αποκτά δημοκρατικό περιεχόμενο και αναδεικνύεται σε βασικό ποιοτικό στοιχείο του σύγχρονου δημοκρατικού σχολείου.

Η εφαρμογή του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας, που για συντομία θα αποκαλούμε σχολικό κανονισμό, δεν έχει σκοπό να περιορίσει την ελευθερία του μαθητή αλλά μέσα από την καθιέρωση και εφαρμογή κανόνων να βοηθήσει την σχολική κοινότητα να διαμορφώσει υγιείς προσωπικότητες, να μάθει στα μέλη της να σέβονται τις ελευθερίες των άλλων και να εδραιώσει δημοκρατικές αρχές. Οι  κανόνες αυτοί, για την διευκόλυνση μας, κατανέμονται ως εξής στα μέλη της σχολικής μας κοινότητας:

Είμαι μαθητής… έχω και υποχρεώσεις ως προς το Σχολείο μου

Σέβομαι και τηρώ το ωράριο του καθημερινού προγράμματος. Σέβομαι την ώρα έναρξης των μαθημάτων, γι’ αυτό έρχομαι στο σχολείο έγκαιρα και επιδιώκω να παρευρίσκομαι πάντα στην πρωινή συγκέντρωση. Γνωρίζω ότι κατά την πρωινή προσευχή κανείς δεν μένει μέσα στις τάξεις αλλά όλοι συγκεντρωνόμαστε στην αυλή του Σχολείου και συντασσόμαστε στην θέση που βρίσκεται το τμήμα μας για την πρωινή προσευχή. Ξέρουμε ότι είναι η μοναδική στιγμή της μέρας που όλοι μας, μαθητές και δάσκαλοι, έχουμε την ευκαιρία να βρεθούμε όλοι μαζί και να νοιώσουμε ενωμένοι σε μια ομάδα. Ακούμε τις ανακοινώσεις του Διευθυντή του Σχολείου και στην συνέχεια ανά τμήμα προσεκτικά πηγαίνουμε στις τάξεις μας.

Δεν πρέπει να ξεχνώ ότι μετά την πρωινή προσευχή οι εξωτερικές πόρτες του Σχολείου για λόγους ασφαλείας θα κλείνουν και θα ανοίγουν ξανά την προκαθορισμένη ώρα αποχώρησης των μαθητών.

Δεν καθυστερώ να μπω στην τάξη για να μη διακόπτω το μάθημα. Ποτέ δε φεύγω από το σχολείο κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του. Γνωρίζω ότι η απουσία μου χωρίς λόγο θα έχει αρνητικές συνέπειες για μένα. Από τον σχολικό χώρο μπορώ να φύγω μόνο μετά από συνεννόηση με τον Δάσκαλο μου, τον Διευθυντή του Σχολείου και τους γονείς μου οι οποίοι και θα με παραλάβουν από το Σχολείο αφού ενημερώσουν τον Διευθυντή. Γνωρίζω ακόμα ότι η απουσία μου από τα μαθήματα δικαιολογείται μόνο όταν υπάρχει σοβαρός λόγος (π.χ. ασθένεια). Το Σχολείο ειδοποιεί τους γονείς μου την δεύτερη συνεχόμενη μέρα απουσίας μου.

Είμαι ευγενικός/ή με τους δασκάλους μου και τους συμμαθητές μου. Δε χρησιμοποιώ καθόλου απρεπείς εκφράσεις και βία γιατί αυτές οι συμπεριφορές  πληγώνουν, στεναχωρούν και προκαλούν θυμό σε όποιον τις δέχεται. Πολλές φορές η άσχημη συμπεριφορά κάνει όποιον την δέχεται να τη χρησιμοποιεί κι αυτός. Έτσι, αντί να λύνεται το πρόβλημα που προκάλεσε την άσχημη συμπεριφορά γίνεται χειρότερο. Επίσης  γνωρίζω ότι, αν φερθώ άσχημα, θα υποστώ τις ανάλογες συνέπειες. Δεν δείχνω διάκριση προς άλλους μαθητές που έχουν διαφορετική εμφάνιση, χρώμα, θρησκεία, γλώσσα ή οικονομική κατάσταση σε σχέση με εμένα. Όλοι είμαστε συμμαθητές στο ίδιο Σχολείο και έχουμε τα ίδια δικαιώματα και τις ίδιες υποχρεώσεις.
Προσέχω ώστε η εμφάνισή μου να είναι καθαρή και απλή. Συμμετέχω με την άδεια των γονιών μου στις δραστηριότητες, στις εκδηλώσεις, στις εκδρομές και τα προγράμματα που οργανώνει το σχολείο.

Δεν φέρνω στο σχολείο κινητό τηλέφωνο, είδη αξίας, περιττά χρήματα, παιχνίδια και ότι άλλο είναι άσχετο με το σχολείο και βλαβερό για την υγεία μας. Εάν θέλω να ειδοποιήσω τους γονείς μου, χρησιμοποιώ το τηλέφωνο του σχολείου. Προσέχω στα διαλείμματα για να μην πάθω εγώ ή κάποιος άλλος κάποιο ατύχημα. Παίζω με προσοχή και συνεργάζομαι αρμονικά με τους συμμαθητές μου. Τις όποιες διαφορές που μπορεί να έχω με τους συμμαθητές μου προσπαθούμε να τις λύσουμε με συζήτηση και όχι με βία. Σε περίπτωση που δεν μπορούμε να διαχειριστούμε την διαφωνία μας με τον τρόπο που έχουμε διδαχθεί στην τάξη, απευθυνόμαστε στους εφημερεύοντες εκπαιδευτικούς ή στον δάσκαλο της τάξης. Φροντίζω και νοιάζομαι το σχολείο μου γιατί σε αυτό εγώ και οι υπόλοιποι μαθητές και δάσκαλοι, περνάμε πολλές ώρες της ημέρας μας. Γι’ αυτό, διατηρώ τους χώρους του καθαρούς (τις αίθουσες, την αυλή, τις τουαλέτες).

Ιδιαίτερα, προσέχω την χρήση των τουαλετών αφήνοντας πάντα τον χώρο καθαρό. Ρίχνω πάντα το χαρτί καθαριότητας μέσα στους κάδους, δεν ξεχνώ να τραβήξω το καζανάκι και φεύγοντας πάντα πλένω τα χέρια μου. Τηρώ τους κανόνες του σχολείου, ώστε να αισθάνομαι ασφάλεια. Θέλω η συμπεριφορά μου να τιμά εμένα, την οικογένειά μου, το σχολείο μου και να δείχνει την καλή αγωγή μου.

 Υποχρεώσεις ως προς την τάξη μου…

Παρακολουθώ το μάθημα και συμμετέχω σε αυτό. Θέλω να μάθω και δεν εμποδίζω τους άλλους να μάθουν και αυτοί. Χρειάζομαι μέσα στην αίθουσα να επικρατεί τάξη και ηρεμία. Οι ψίθυροι και κάθε είδους ενόχληση εμποδίζουν εμένα και τους υπόλοιπους να κατανοήσουμε το μάθημα. Διατηρώ την θέση μου όπως αυτή έχει αποφασιστεί από τους συμμαθητές μου, εμένα και τον δάσκαλο. Συνεργάζομαι με το δάσκαλο/τη δασκάλα μου και τους συμμαθητές μου για να μπορούμε να λειτουργούμε όλοι μαζί αρμονικά στην αίθουσα. Φέρνω πάντα μαζί μου τα βιβλία μου, τα τετράδιά μου και ό, τι χρειάζεται για τις σχολικές εργασίες.

Δεν κακοποιώ τα βιβλία μου, αλλά τα διατηρώ σε καλή κατάσταση για να μπορώ να τα ξαναχρησιμοποιήσω αργότερα, όταν χρειαστεί. Ετοιμάζω καθημερινά στο σπίτι τις εργασίες που μας αναθέτουν οι δάσκαλοί μας. Μαθαίνω έτσι να είμαι συνεπής, εργατικός, να γυμνάζω και να ασκώ το μυαλό μου. Εκφράζω την άποψή μου και προτείνω τις ιδέες μου όταν μου απευθύνουν τον λόγο. Ακούω με προσοχή και ενδιαφέρον τις ιδέες των συμμαθητών μου, αφού το ίδιο θέλω να γίνεται και για μένα.

Δεν ξεχνώ να δώσω στους γονείς μου τις γραπτές ανακοινώσεις και σημειώματα που απευθύνει ο δάσκαλος/ η δασκάλα μου και το Σχολείο σ’ αυτούς για να ενημερωθούν.

Δεν χρησιμοποιώ τα προσωπικά αντικείμενα των συμμαθητών μου χωρίς την άδεια τους. Δεν θα ήθελα να γινόταν το ίδιο και σε μένα. Δεν τρώω και δεν μασάω τσίχλα την ώρα του μαθήματος, καθώς αυτό δεν με αφήνει να προσέξω στο μάθημα και είναι ενοχλητικό για τον δάσκαλο/τη δασκάλα μου και τους συμμαθητές μου που με ακούν. Θέλω τα θρανία και οι τοίχοι της τάξης μου να είναι καθαροί και περιποιημένοι, αφού θέλω να βρίσκομαι σε μια καθαρή και όμορφη αίθουσα. Προσέχω την σχολική περιουσία που βρίσκεται μέσα στην τάξη μου (π.χ. χάρτες, πίνακες, υπολογιστές, τηλεοράσεις, κτλ.) αφού εγώ τη χρησιμοποιώ και έχω την ευθύνη της. Χρησιμοποιώ τις ηλεκτρονικές συσκευές του Σχολείου, μουσικά όργανα και όργανα γυμναστικής μόνο με την άδεια του υπεύθυνου εκπαιδευτικού.

Μόλις χτυπήσει το κουδούνι για διάλειμμα βγαίνω με προσοχή από την αίθουσα παίρνοντας μαζί μου τα χρήματα μου και το φαγητό μου. Δεν μένω μέσα στην αίθουσα κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων, εκτός εάν είμαι επιμελητής ή έχω πάρει άδεια από το δάσκαλό μου. Καταλαβαίνω ότι η αίθουσα πρέπει να αεριστεί και να τακτοποιηθεί από τους επιμελητές για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε το μάθημα σε καθαρή ατμόσφαιρα. Απευθύνομαι στο δάσκαλο/τη δασκάλα μου για κάθε πρόβλημα που αντιμετωπίζω μέσα στην αίθουσα. Κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων απευθύνομαι στον εφημερεύοντα δάσκαλο.

Η συνεργασία μεταξύ των συμμαθητών, μας βοηθά να αλληλεπιδρούμε καλύτερα. Συνεργαζόμενοι μπορούμε να επιλύσουμε δυσκολίες και προβλήματα με όφελος για όλους μας. Από τα πιο σημαντικά οφέλη είναι ότι μέσα από προσπάθειες συνεργασίας για να επιλύσουμε κοινά προβλήματα, αναγνωρίζουμε, αποδεχόμαστε και σεβόμαστε ο ένας τον άλλο. Έτσι αναπτύσσονται τα συναισθήματα βοήθειας, μοιρασιάς και ενδιαφέροντος για τους άλλους. Η επίλυση διαφωνιών ή συγκρούσεων με πράξεις βίας, απειλές ή εξευτελισμούς καταστρέφουν τις μεταξύ μας σχέσεις και προκαλούν σωματικό και ψυχικό πόνο.

Συνέπειες παραβίασης του σχολικού κανονισμού

 

Το σχολείο, ως φορέας αγωγής, έχει καθήκον να λειτουργεί έτσι ώστε οι μαθητές και οι μαθήτριες να συνειδητοποιήσουν ότι κάθε πράξη τους έχει συνέπειες, να μάθουν να αναλαμβάνουν την ευθύνη των επιλογών τους και να γίνουν υπεύθυνοι πολίτες.

Τα ζητήματα μη αποδεκτής συμπεριφοράς στο σχολείο αποτελούν αντικείμενο συνεργασίας αρχικά του εκπαιδευτικού με τον μαθητή και αν χρειαστεί των δύο με τον Διευθυντή. Τα ζητήματα αυτά αποτελούν επίσης αντικείμενο συνεργασίας  των γονέων/κηδεμόνων με τον/την εκπαιδευτικό υπεύθυνο της τάξης, τον Διευθυντή /τη  Διευθύντρια της σχολικής μονάδας, τον Σύλλογο Διδασκόντων και τον Συντονιστή/τη Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου, προκειμένου να υπάρξει η καλύτερη δυνατή παιδαγωγική αντιμετώπιση του θέματος.

Σε κάθε περίπτωση και πριν από οποιαδήποτε απόφαση, λαμβάνεται υπόψη η βασική αρχή του σεβασμού της προσωπικότητας και των δικαιωμάτων του παιδιού.

Αν η συμπεριφορά του μαθητή και της μαθήτριας δεν εναρμονίζεται με τα αποδεκτά πρότυπα και αποκλίνει από την τήρηση του εσωτερικού κανονισμού του σχολείου, τότε αντιμετωπίζει τον παιδαγωγικό έλεγχο, σύμφωνα με τις αρχές της ψυχολογίας και της παιδαγωγικής που διέπουν την ηλικία του αλλά και τις κείμενες διατάξεις.

Εντός του παιδαγωγικού πλαισίου μπορούν να υπάρξουν ορισμένες αρνητικές συνέπειες όπως, προφορική παρατήρηση και νουθεσία, ενημέρωση γονέα, επιβολή ποινών, όπως αποκλεισμός από προγραμματισμένες ομαδικές δραστηριότητες (επισκέψεις, αθλητικές εκδηλώσεις, θεατρικό παιχνίδι κτλ).

Είναι αυτονόητο ότι κάθε επιβολή συνέπειας θα είναι ανάλογη με το παράπτωμα στο οποίο έχει υποπέσει ο μαθητής σε συνδυασμό και με την συνολική στάση του και συμπεριφορά και θα έχει πάντα γνώμονα και αρχή την τιμωρία της πράξης και όχι του παιδιού. Η κάθε ποινή ή κάθε επίπληξη εξηγείται με τρόπο ώστε να γίνεται κατανοητό από τον μαθητή που την δέχεται ότι σκοπός της επίπληξης είναι η βελτίωση μιας συγκεκριμένης συμπεριφοράς του η οποία θα αποδώσει σε εκείνον πρώτον από όλους συγκεκριμένα οφέλη. Τα οφέλη αυτά θα πρέπει να γίνονται σαφή στον μαθητή αυτόν ώστε να αντιληφθεί ότι είναι προς το συμφέρον του η προτεινόμενη αλλαγή συμπεριφοράς.

ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ

Οι γονείς – κηδεμόνες επικοινωνούν με το Σχολείο και ενημερώνουν το Διευθυντή και τους δασκάλους για ζητήματα που επηρεάζουν τη συμπεριφορά και την επίδοση των παιδιών. Ανταποκρίνονται στις προσκλήσεις του Σχολείου για κάθε θέμα που αφορά το παιδί τους. Η εμπιστοσύνη του παιδιού στο σχολείο ενισχύεται από τη θετική στάση των γονέων/κηδεμόνων προς το Σχολείο και τον εκπαιδευτικό.

Οφείλουν να ενημερώνουν τους διδάσκοντες για τυχόν θέματα υγείας των παιδιών τους καθώς και να συνεργάζονται μαζί τους για οποιοδήποτε θέμα αφορά τα παιδιά. Για οποιοδήποτε αίτημά τους οι γονείς απευθύνονται στο γραφείο του Διευθυντή. Οι γονείς δεν πρέπει να εισέρχονται  ή να παραμένουν εντός του διδακτηρίου χωρίς σοβαρό λόγο και πάντα ύστερα από άδεια της Δ/νσης. Όμως, όποιος εισέρχεται ή εξέρχεται κατά τις ώρες λειτουργίας του Σχολείου, έχει την ευθύνη να κλείνει την αυλόπορτα.

Δικαιούνται να έχουν πλήρη και υπεύθυνη ενημέρωση για το μαθητή τη μέρα που ορίζει ο δάσκαλος/η δασκάλα του. Συμμετέχουν στις συναντήσεις δασκάλου-γονέων για την ενημέρωση της προόδου των παιδιών τους. Είναι συνεπείς στην ώρα άφιξης και αναχώρησης των παιδιών. Σε περίπτωση αργοπορίας θα πρέπει να ενημερώνεται ο Διευθυντής. Επίσης, υποχρεούνται να παραλαμβάνουν τα παιδιά τους άμεσα με τη λήξη των μαθημάτων από το Σχολείο. Συμμετέχουν στο Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων και συνεργάζονται συλλογικά με το Σχολείο για την προαγωγή του σχολικού έργου.

Γνωρίζουν πως απουσία των παιδιών από τα μαθήματα δικαιολογείται μόνο σε περίπτωση σοβαρού λόγου (ασθένεια, οικογενειακά γεγονότα).Μετά από απουσία 2 ημερών του μαθητή χρειάζεται ιατρική βεβαίωση. Για απουσίες πάνω από 3 ημέρες στην ιατρική βεβαίωση αναγράφεται η ασθένεια. Ο μαθητής επιστρέφει όταν δεν υπάρχει κίνδυνος να μεταδοθεί η νόσος. Αν κάποιος γονέας χρειαστεί για ειδικό λόγο να πάρει το παιδί του πριν τη λήξη των μαθημάτων, πρέπει να ενημερώσει εγκαίρως τον Δάσκαλο της τάξης και τον Διευθυντή. Οι γονείς δεν επιτρέπουν στα παιδιά τους να φέρουν κινητό τηλέφωνο στο Σχολείο. Σε περίπτωση ανάγκης γονείς και μαθητές μπορούν να επικοινωνούν από το τηλέφωνο του Σχολείου.

Οι γονείς/κηδεμόνες συμμετέχουν στη μελέτη του παιδιού τους, επιβλέποντάς το, βοηθώντας το να αναστοχάζεται επί των πρακτικών μελέτης του. Στόχος είναι το παιδί να μάθει να διαβάζει αυτόνομα, όσον το δυνατό νωρίτερα ακολουθώντας την πορεία της φθίνουσας καθοδήγησης. Οι γονείς/κηδεμόνες δεν διεκπεραιώνουν τις εργασίες του παιδιού αντί αυτού και αποφεύγουν να του προκαλούν άγχος. Η συνεργασία  μεταξύ γονέων/κηδεμόνων και εκπαιδευτικών έχει κοινό στόχο την υγιή ανάπτυξη παιδιών με ολοκληρωμένη προσωπικότητα.

Οι γονείς φροντίζουν ώστε η εμφάνιση των παιδιών να είναι ευπρεπής,  τα συμβουλεύουν  να είναι κόσμια και ευγενής η συμπεριφορά τους και  επιμελούνται ώστε οι μαθητές να ανταποκρίνονται στις καθημερινές σχολικές τους υποχρεώσεις.

Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Σχολείου αποτελεί την συλλογική έκφραση της άποψης των Γονέων και Κηδεμόνων των μαθητών του Σχολείου μας. Το Σχολείο χρειάζεται και επιδιώκει την συνεργασία του Συλλόγου για την προαγωγή του σχολικού έργου. Είναι προφανές ότι το εκπαιδευτικό έργο ανήκει στην αρμοδιότητα και ευθύνη των εκπαιδευτικών, του Συλλόγου των Εκπαιδευτικών και του Διευθυντή του Σχολείου. Τα θέματα της παιδαγωγικής λειτουργίας των ενδοσχολικών και εξωσχολικών εκδηλώσεων και το γενικότερο κλίμα στο σχολικό χώρο επηρεάζονται από την καλή συνεργασία των εκπαιδευτικών και του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Σχολείου.

Υπενθυμίζουμε ότι αποτελεί μεγάλο κίνδυνο για τη σωματική ακεραιότητα των μαθητών η επιβίβαση και αποβίβαση παιδιών από οχήματα χωρίς έλεγχο και ακόμα η προσωρινή στάση οχημάτων μπροστά από την είσοδο του σχολείου, σε σημεία που παρεμποδίζεται η ομαλή διέλευση του σχολικού λεωφορείου και η ασφαλής αποχώρηση των μαθητών. Επισημαίνεται, η στάση των οχημάτων να είναι όσο το δυνατόν συντομότερη και σε απόσταση ασφαλείας από τις εισόδους του σχολείου και οι οδηγοί να συμμορφώνονται στις υποδείξεις της σχολικής τροχονόμου που θα βρίσκεται σε υπηρεσία.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

Οι εκπαιδευτικοί του Σχολείου με την συμπεριφορά τους συνεισφέρουν στην διαμόρφωση ήρεμου, ευχάριστου και συνεργατικού κλίματος μέσα στο Σχολείο.

Τις μεταξύ τους σχέσεις τις διέπει ο αμοιβαίος σεβασμός και  τις χαρακτηρίζει η ειλικρινής, συναδελφική και ανθρώπινη επικοινωνία. Σέβονται τις απόψεις, τις ιδέες και τις προτάσεις των άλλων. Στηρίζουν με επιχειρήματα και διάλογο την άποψη τους και  αποδέχονται την άποψη της πλειοψηφίας ως ισχύ για την σχολική μονάδα. Είναι χρήσιμο και επιβεβλημένο να συνεργάζονται μεταξύ τους, και να προβληματίζονται για την επίλυση προβλημάτων συμπεριφοράς μαθητών που χρειάζονται λεπτούς χειρισμούς εκ μέρους τους.

Παρατηρούν, κατανοούν και ερμηνεύουν σωστά τα προβλήματα των μαθητών τους, επιλέγοντας κάθε φορά κατάλληλους διδακτικούς και παιδαγωγικούς χειρισμούς για την επίλυση τους

Δείχνουν ειλικρινές ενδιαφέρον να εξασφαλίσουν την εύρυθμη λειτουργία της τάξης αλλά και του Σχολείου με την τήρηση κανόνων δημοκρατικής συμπεριφοράς. Ενδιαφέρονται για την προστασία του σχολικού χώρου και της περιουσίας του Σχολείου, αλλά και για την ευκοσμία της τάξης στην οποία κάνουν μάθημα, ευαισθητοποιώντας τους μαθητές σε θέματα καθαριότητας, υγιεινής και καλαισθησίας.

Προωθούν, οργανώνουν και ενθαρρύνουν τόσο στο μάθημα όσο και σε άλλες σχολικές δραστηριότητες την ενεργό συμμετοχή των μαθητών. Φροντίζουν για την ασφάλεια των μαθητών, κατά την διάρκεια παραμονής τους στο Σχολείο και κατά την πραγματοποίηση εκδηλώσεων του Σχολείου.

Οφείλουν να ενημερώνουν τους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών, προγραμματισμένα, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία γνωστοποιώντας τις μέρες της εβδομάδας που μπορούν να δέχονται τους γονείς και να τους ενημερώνουν με λεπτομέρεια και υπεύθυνα.

Κανονισμός Λειτουργίας Σχολείου

                                       
                                                               ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Με τον όρο «Σχολικό κανονισμό» εννοούμε το σύνολο των όρων και των κανόνων που αποτελούν προϋποθέσεις για να πραγματοποιείται ανενόχλητα, μεθοδικά και αποτελεσματικά το έργο του σχολείου.

Οι συνθήκες αυτές πρέπει να αποβλέπουν στη διαμόρφωση ενός παιδαγωγικού και διδακτικού κλίματος το οποίο θα εξασφαλίζει τη συνεργασία των μελών της σχολικής κοινότητας (μαθητές-εκπαιδευτικοί-γονείς), χωρίς εντάσεις και συγκρούσεις, με αμοιβαίο σεβασμό, με ανοχή και αναγνώριση. Στο πλαίσιο αυτό ο όρος «σχολική πειθαρχία» αποκτά δημοκρατικό περιεχόμενο και αναδεικνύεται σε βασικό ποιοτικό στοιχείο του σύγχρονου δημοκρατικού σχολείου.
Η εφαρμογή του σχολικού κανονισμού δεν έχει σκοπό να περιορίσει την ελευθερία του μαθητή αλλά μέσα από την καθιέρωση και εφαρμογή των κανόνων να βοηθήσει την σχολική κοινότητα να διαμορφώσει υγιείς προσωπικότητες, να μάθει στα μέλη της να σέβονται τις ελευθερίες των άλλων και να εδραιώσει δημοκρατικές αρχές.

ΩΡΟΛΟΓΙΟ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ   ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΩΡΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
08.00΄- 08.10΄ 10΄ Υποδοχή μαθητών
08.10΄- 09.40΄ 90΄ 1η διδακτική περίοδος
09.40΄- 10.00΄ 20΄ Διάλειμμα
10.00΄- 11.30΄ 90΄ 2η διδακτική περίοδος
11.30΄- 11.45΄ 15΄ Διάλειμμα
11.45΄- 12.25΄ 40΄ 5η ώρα
12.25΄- 12.35΄ 10΄ Διάλειμμα
12.35΄- 13.15΄ 40΄ 6η ώρα ? 1η ώρα Ολοήμερου για τις μικρές τάξεις
13.15΄- 13.25΄ 10΄ Διάλειμμα
13.25΄- 14.00΄ 35΄ 7η ώρα  – 2η ώρα Ολοήμερου και για τις μεγάλες τάξεις
14.00΄- 14.05΄ Διάλειμμα
14.00΄- 14.40΄ 35΄ Φαγητό για τους μαθητές του Ολοήμερου
14.40΄- 14.50΄ 10΄ Διάλειμμα
14.50΄- 15.30΄ 40΄ 3η ώρα Ολοήμερου
15.30΄- 15΄.40΄ 10΄ Διάλειμμα
15.40΄- 16.15΄ 35΄ 4η ώρα Ολοήμερου

Είμαι μαθητής…… έχω υποχρεώσεις ως προς το Σχολείο μου
Σέβομαι και τηρώ το ωράριο του καθημερινού προγράμματος. Σέβομαι την ώρα έναρξης των μαθημάτων, γι? αυτό έρχομαι στο σχολείο έγκαιρα και επιδιώκω να παρευρίσκομαι πάντα στην πρωινή συγκέντρωση.
Γνωρίζω ότι κατά την πρωινή προσευχή κανείς δεν μένει μέσα στις τάξεις αλλά όλοι συγκεντρωνόμαστε στην αυλή του Σχολείου και συντασσόμαστε στην θέση που βρίσκεται το τμήμα μας για την πρωινή προσευχή. Ακούμε τις ανακοινώσεις του Διευθυντή του Σχολείου και στην συνέχεια ανά τμήμα προσεκτικά πηγαίνουμε στις τάξεις μας.
Δεν πρέπει να ξεχνώ ότι μετά την πρωινή προσευχή οι εξωτερικές πόρτες του Σχολείου για λόγους ασφαλείας θα κλείνουν και θα ανοίγουν ξανά την προκαθορισμένη ώρα αποχώρησης των μαθητών.
Δεν καθυστερώ να μπω στην τάξη για να μη διακόπτω το μάθημα.
Ποτέ δε φεύγω από το σχολείο κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του. Γνωρίζω ότι η απουσία μου χωρίς λόγο θα έχει αρνητικές συνέπειες για μένα.
Από τον σχολικό χώρο μπορώ να φύγω μόνο μετά από συνεννόηση με τον Δάσκαλο μου τον Διευθυντή του Σχολείου και τους γονείς μου οι οποίοι και θα με παραλάβουν από το Σχολείο και αφού ενημερώσουν τον Διευθυντή.
Γνωρίζω ακόμα ότι η απουσία μου από τα μαθήματα δικαιολογείται μόνο όταν υπάρχει σοβαρός λόγος (π.χ. ασθένεια). Το σχολείο ειδοποιεί τους γονείς μου την δεύτερη συνεχόμενη μέρα απουσίας μου.
Είμαι ευγενικός/ή με τους δασκάλους μου και τους συμμαθητές μου.
Δε χρησιμοποιώ καθόλου απρεπείς εκφράσεις και τη βία. Άλλωστε γνωρίζω ότι, αν τις χρησιμοποιήσω, θα υποστώ τις ανάλογες συνέπειες .
Δεν δείχνω διάκριση προς άλλους μαθητές που έχουν διαφορετική εμφάνιση, χρώμα, θρησκεία, γλώσσα ή οικονομική κατάσταση σε σχέση με εμένα. Όλοι είμαστε συμμαθητές στο ίδιο Σχολείο και έχουμε τα ίδια δικαιώματα και τις ίδιες υποχρεώσεις.
Προσέχω ώστε η εμφάνισή μου να είναι καθαρή και απλή.
Συμμετέχω με την άδεια των γονιών μου στις δραστηριότητες, στις εκδηλώσεις, στις εκδρομές και τα προγράμματα που οργανώνει το σχολείο.
Δεν φέρνω στο σχολείο κινητό τηλέφωνο, είδη αξίας, περιττά χρήματα, παιχνίδια και ότι άλλο είναι άσχετο με το σχολείο και βλαβερό για την υγεία μας.
Εάν θέλω να ειδοποιήσω τους γονείς μου, χρησιμοποιώ το τηλέφωνο του σχολείου.
Προσέχω στα διαλείμματα για να προλαμβάνω ατυχήματα. Παίζω με προσοχή και συνεργάζομαι αρμονικά με τους συμμαθητές μου. Τις όποιες διαφορές που μπορεί να έχω με τους συμμαθητές μου προσπαθούμε να τις λύσουμε με συζήτηση και όχι με βία. Σε περίπτωση που δεν μπορούμε να διαχειριστούμε την διαφωνία μας απευθυνόμαστε στους εφημερεύοντες εκπαιδευτικούς ή στον δάσκαλο της τάξης.
Φροντίζω και νοιάζομαι το σχολείο μου γιατί σε αυτό περνώ πολλές ώρες της ημέρας μου. Γι? αυτό, διατηρώ τους χώρους του καθαρούς (τις αίθουσες, την αυλή, τις τουαλέτες).
Ιδιαίτερα, προσέχω την χρήση των τουαλετών αφήνοντας πάντα τον χώρο καθαρό. Ρίχνω πάντα το χαρτί καθαριότητας μέσα στους κάδους, δεν ξεχνώ να τραβήξω το καζανάκι και φεύγοντας πάντα πλύνω τα χέρια μου.
Τηρώ τους κανόνες του σχολείου, ώστε να αισθάνομαι ασφάλεια.
Θέλω η συμπεριφορά μου να τιμά εμένα, την οικογένειά μου, το σχολείο μου και να δείχνει την καλή αγωγή μου.

…έχω υποχρεώσεις και ως προς την τάξη μου…
Παρακολουθώ το μάθημα και συμμετέχω σε αυτό. Θέλω να μάθω και δεν εμποδίζω τους άλλους να μάθουν και αυτοί. Θέλω μέσα στην αίθουσα τάξη και ηρεμία. Οι ψίθυροι και κάθε είδους ενόχληση εμποδίζουν την ομαλή διεξαγωγή του μαθήματος.
Διατηρώ την θέση μου όπως αυτή έχει αποφασιστεί από τους μαθητές και τον δάσκαλο.
Συνεργάζομαι με το δάσκαλο/τη δασκάλα μου και τους συμμαθητές μου για να μπορούμε να λειτουργούμε όλοι μαζί αρμονικά στην αίθουσα.
Φέρνω πάντα μαζί μου τα βιβλία μου, τα τετράδιά μου και ό, τι χρειάζεται για τις σχολικές εργασίες.
Δεν κακοποιώ τα βιβλία μου, αλλά τα διατηρώ σε καλή κατάσταση για να μπορώ να τα ξαναχρησιμοποιήσω αργότερα, όταν χρειαστεί.
Ετοιμάζω καθημερινά στο σπίτι τις εργασίες που μας αναθέτουν οι δάσκαλοί μας μαθαίνω έτσι να είμαι συνεπής, εργατικός, να γυμνάζω και να ασκώ το μυαλό μου.
Εκφράζω την άποψή μου και προτείνω τις ιδέες μου όταν μου απευθύνουν τον λόγο. Ακούω με προσοχή και ενδιαφέρον τις ιδέες των συμμαθητών μου, αφού το ίδιο θέλω να γίνεται και για μένα.
Δεν ξεχνώ να δώσω στους γονείς μου τις γραπτές ανακοινώσεις και σημειώματα που απευθύνει ο δάσκαλος/ η δασκάλα μου και το Σχολείο σ? αυτούς για να ενημερωθούν.
Δεν χρησιμοποιώ τα προσωπικά αντικείμενα των συμμαθητών μου χωρίς την άδεια τους. Δεν θα ήθελα να γινόταν το ίδιο και σε μένα.
Δεν τρώω και δεν μασάω τσίχλα την ώρα του μαθήματος, καθώς αυτό δεν με αφήνει να προσέξω στο μάθημα και είναι ενοχλητικό για τον δάσκαλο/τη δασκάλα μου και τους συμμαθητές μου που με ακούν.
Θέλω τα θρανία και οι τοίχοι της τάξης μου να είναι καθαροί και περιποιημένοι, αφού θέλω να βρίσκομαι σε μια καθαρή και όμορφη αίθουσα.
Προσέχω την σχολική περιουσία που βρίσκεται μέσα στην τάξη μου (π.χ. χάρτες, πίνακες, υπολογιστές, τηλεοράσεις, κτλ.) αφού εγώ τη χρησιμοποιώ και έχω την ευθύνη της.
Χρησιμοποιώ τις ηλεκτρονικές συσκευές του Σχολείου, μουσικά όργανα και όργανα γυμναστικής μόνο με την άδεια του υπεύθυνου εκπαιδευτικού.
Μόλις χτυπήσει το κουδούνι για διάλειμμα βγαίνω με προσοχή από την αίθουσα παίρνοντας μαζί μου τα χρήματα μου και το φαγητό μου.
Δεν μένω μέσα στην αίθουσα κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων, εκτός εάν είμαι επιμελητής ή έχω πάρει άδεια από το δάσκαλό μου. Καταλαβαίνω ότι η αίθουσα πρέπει να αεριστεί και να τακτοποιηθεί από τους επιμελητές για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε το μάθημα σε καθαρή ατμόσφαιρα.
Απευθύνομαι στο δάσκαλο/τη δασκάλα μου για κάθε πρόβλημα που αντιμετωπίζω μέσα στην αίθουσα. Κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων απευθύνομαι στον εφημερεύοντα δάσκαλο.
Η συνεργασία και οι προσπάθειες συνεργασίας βοηθούν όλους τους μαθητές να αλληλεπιδρούν καλύτερα. Συνεργαζόμενοι μπορούμε να επιλύσουμε δυσκολίες και προβλήματα με όφελος για όλους μας. Από τα πιο σημαντικά οφέλη είναι ότι μέσα από προσπάθειες συνεργασίας για να επιλύσουμε κοινά προβλήματα, αναγνωρίζουμε, αποδεχόμαστε και σεβόμαστε ο ένας τον άλλο. Έτσι αναπτύσσονται τα συναισθήματα βοήθειας, μοιρασιάς και ενδιαφέροντος για τους άλλους. Η επίλυση διαφωνιών ή συγκρούσεων με πράξεις βίας, απειλές ή εξευτελισμούς καταστρέφουν τις μεταξύ μας σχέσεις και προκαλούν σωματικό και ψυχικό πόνο.

Συνέπειες
Ωστόσο εφόσον παραβιαστούν κάποια άρθρα του κανονισμού μπορούν να επιβληθούν ορισμένες αρνητικές συνέπειες όπως, προφορική παρατήρηση και νουθεσία, ενημέρωση γονέα, επιβολή ποινών, όπως αποκλεισμός από προγραμματισμένες ομαδικές δραστηριότητες (επισκέψεις, αθλητικές εκδηλώσεις, θεατρικό παιχνίδι κτλ).
Είναι αυτονόητο ότι κάθε επιβολή συνέπειας θα είναι ανάλογη με το παράπτωμα στο οποίο έχει υποπέσει ο μαθητής σε συνδυασμό και με την συνολική στάση του και συμπεριφορά και θα έχει πάντα γνώμονα και αρχή την τιμωρία της πράξης και όχι του παιδιού.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ
Οι γονείς – κηδεμόνες επικοινωνούν με το Σχολείο και ενημερώνουν το Διευθυντή και τους δασκάλους για ζητήματα που επηρεάζουν τη συμπεριφορά και την επίδοση των παιδιών. Ανταποκρίνονται στις προσκλήσεις του Σχολείου για κάθε θέμα που αφορά το παιδί τους.
Οφείλουν να ενημερώνουν τους διδάσκοντες για τυχόν θέματα υγείας των παιδιών τους καθώς και να συνεργάζονται μαζί τους για οποιοδήποτε θέμα αφορά τα παιδιά.
Για οποιοδήποτε αίτημά τους οι γονείς απευθύνονται στο γραφείο του Διευθυντή.
Οι γονείς δεν πρέπει να εισέρχονται  ή να παραμένουν εντός του διδακτηρίου χωρίς σοβαρό λόγο και πάντα ύστερα από άδεια της Δ/νσης. Όμως, όποιος εισέρχεται ή εξέρχεται κατά τις ώρες λειτουργίας του Σχολείου, έχει την ευθύνη να κλείνει την αυλόπορτα.
Δικαιούνται να έχουν πλήρη και υπεύθυνη ενημέρωση για το μαθητή κάθε μέρα που ορίζει ο δάσκαλος/η δασκάλα του. Συμμετέχουν στις συναντήσεις δασκάλου-γονέων για την ενημέρωση της προόδου των παιδιών τους.
Είναι συνεπείς στην ώρα άφιξης και αναχώρησης των παιδιών. Σε περίπτωση αργοπορίας να ενημερώνεται ο Διευθυντής.
Επίσης, υποχρεούνται να παραλαμβάνουν τα παιδιά τους άμεσα με τη λήξη των μαθημάτων από το Σχολείο.
Συμμετέχουν στο Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων και συνεργάζονται συλλογικά με το Σχολείο για την προαγωγή του σχολικού έργου.
Γνωρίζουν πως απουσία των παιδιών από τα μαθήματα δικαιολογείται μόνο σε περίπτωση σοβαρού λόγου (ασθένεια, οικογενειακά γεγονότα).
Μετά από απουσία 2 ημερών του μαθητή χρειάζεται ιατρική βεβαίωση. Για απουσίες πάνω από 3 ημέρες στην ιατρική βεβαίωση αναγράφεται η ασθένεια. Ο μαθητής επιστρέφει όταν δεν υπάρχει κίνδυνος να μεταδοθεί η νόσος.
Αν κάποιος γονέας χρειαστεί για ειδικό λόγο να πάρει το παιδί του πριν τη λήξη των μαθημάτων, πρέπει να ενημερώσει εγκαίρως τον Δάσκαλο της τάξης και τον Διευθυντή.
Οι γονείς δεν επιτρέπουν στα παιδιά τους να φέρουν κινητό τηλέφωνο στο Σχολείο. Σε περίπτωση ανάγκης γονείς και μαθητές μπορούν να επικοινωνούν από το τηλέφωνο του Σχολείου.
Φροντίζουν ώστε η εμφάνιση των παιδιών να είναι ευπρεπής, να τα συμβουλεύουν ώστε η συμπεριφορά τους να είναι κόσμια και ευγενής και να επιμελούνται ώστε οι μαθητές να ανταποκρίνονται στις καθημερινές σχολικές τους υποχρεώσεις.
Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Σχολείου αποτελεί την συλλογική έκφραση της άποψης των Γονέων και Κηδεμόνων των μαθητών του Σχολείου μας. Το Σχολείο χρειάζεται και επιδιώκει την συνεργασία του Συλλόγου για την προαγωγή του σχολικού έργου. Είναι προφανές ότι το εκπαιδευτικό έργο ανήκει στην αρμοδιότητα και ευθύνη των εκπαιδευτικών, του Συλλόγου των Εκπαιδευτικών και του Διευθυντή του Σχολείου. Τα θέματα της παιδαγωγικής λειτουργίας των ενδοσχολικών και εξωσχολικών εκδηλώσεων και το γενικότερο κλίμα στο σχολικό χώρο επηρεάζονται από την καλή συνεργασία των εκπαιδευτικών και του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Σχολείου.
Υπενθυμίζουμε ότι αποτελεί μεγάλο κίνδυνο για τη σωματική ακεραιότητα των μαθητών η επιβίβαση και αποβίβαση παιδιών από οχήματα χωρίς έλεγχο και ακόμα η προσωρινή στάση οχημάτων μπροστά από την είσοδο του σχολείου, σε σημεία που παρεμποδίζεται η ομαλή διέλευση του σχολικού λεωφορείου και η ασφαλής αποχώρηση των μαθητών. Επισημαίνεται, η στάση των οχημάτων να είναι όσο το δυνατόν συντομότερη και σε απόσταση ασφαλείας από τις εισόδους του σχολείου και οι οδηγοί να συμμορφώνονται στις υποδείξεις της σχολικής τροχονόμου που θα βρίσκεται σε υπηρεσία.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ
Οι εκπαιδευτικοί του Σχολείου με την συμπεριφορά τους συνεισφέρουν στην διαμόρφωση ήρεμου, ευχάριστου και συνεργατικού κλίματος μέσα στο Σχολείο.
Τις μεταξύ τους σχέσεις πρέπει να τις διέπει ο αμοιβαίος σεβασμός και να τις χαρακτηρίζει η ειλικρινής , συναδελφική και ανθρώπινη επικοινωνία.
Πρέπει να σέβονται τις απόψεις , τις ιδέες και τις προτάσεις των άλλων. Να στηρίζουν με επιχειρήματα και διάλογο την άποψη τους και να αποδέχονται την άποψη της πλειοψηφίας ως ισχύ για την σχολική μονάδα.
Είναι χρήσιμο και επιβεβλημένο να συνεργάζονται μεταξύ τους, και να προβληματίζονται για την επίλυση προβλημάτων συμπεριφοράς μαθητών που χρειάζονται λεπτούς χειρισμούς εκ μέρους τους.
Οφείλουν να παρατηρούν, να κατανοούν και να ερμηνεύουν σωστά τα προβλήματα των μαθητών τους, επιλέγοντας κάθε φορά κατάλληλους διδακτικούς και παιδαγωγικούς χειρισμούς για την επίλυση τους.
Η καθημερινή συχνή και πολλαπλή επικοινωνία των εκπαιδευτικών με τους μαθητές τους πρέπει να γίνεται με όρους παιδαγωγικούς δηλ. με ειλικρινή και ανθρώπινη συνεργασία, ενδιαφέρον, δικαιοσύνη, αγάπη για τον μαθητή, σεβασμό στην προσωπικότητα του μαθητή, και την εξασφάλιση της ευταξίας στην τάξη αλλά και στο Σχολείο με την τήρηση κανόνων δημοκρατικής συμπεριφοράς.
Ενδιαφέρονται για την προστασία του σχολικού χώρου και της περιουσίας του Σχολείου, αλλά και για την ευκοσμία της τάξης στην οποία κάνουν μάθημα, ευαισθητοποιώντας τους μαθητές σε θέματα καθαριότητας, υγιεινής και καλαισθησίας.
Όταν εισέρχονται ή εξέρχονται κατά τις ώρες λειτουργίας του Σχολείου, έχουν την ευθύνη να κλείνουν την αυλόπορτα.
Προωθούν, οργανώνουν και ενθαρρύνουν τόσο στο μάθημα όσο και σε άλλες σχολικές δραστηριότητες την ενεργό συμμετοχή των μαθητών.
Φροντίζουν για την ασφάλεια των μαθητών, κατά την διάρκεια παραμονής τους στο Σχολείο και κατά την πραγματοποίηση εκδηλώσεων του Σχολείου.
Οφείλουν να ενημερώνουν τους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών, προγραμματισμένα, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία γνωστοποιώντας τις μέρες της εβδομάδας που μπορούν να δέχονται τους γονείς και να τους ενημερώνουν με λεπτομέρεια και υπεύθυνα.

Τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των εκπαιδευτικών οι σχέση τους με τα αντίστοιχα μέλη της σχολικής κοινότητας και της εκπαιδευτικής ιεραρχίας περιγράφονται από την αντίστοιχη εκπαιδευτική νομοθεσία. Η σχολική μονάδα πρέπει να είναι ευνομούμενη ομάδα, για να έχει αποτελεσματικότητα και να αποτελεί για τους μαθητές παράδειγμα δημοκρατικής λειτουργίας και πρότυπο δημοκρατικής αγωγής.

 

Το παρών κείμενο έχει συνταχθεί συνδυάζοντας τον κανονισμό λειτουργίας του 2ου Δημ. Σχολ. Ρεθύμνου και τον κανονισμό λειτουργίας του 26ου Δημ. Σχολ. Λάρισας που είναι δημοσιευμένα στις αντίστοιχες ιστοσελίδες.