2014-2015

Εκπ/κοί 2014-2015

Διευθυντής: Ανεσιάδης Χρήστος

Υποδιευθυντής: Ασπρούλης Γεώργιος

Τμήμα Α1: Κουφάκη Μαρία

Τμήμα Α2: Φασουλά Όλγα

Τμήμα Β1: Κουρουπάκη Αλεξάνδρα

Τμήμα Β2: Δρανδάκη Γαρυφαλιά

Τμήμα Γ1: Θεοδωράκη Γαρυφαλιά

Τμήμα Δ1: Μπλέτσου Χριστίνα

Τμήμα Δ2: Φαρμάκης Ηλίας

Τμήμα Ε1: Ασπρούλης Γεώργιος

Τμήμα Ε2: Γιαννουλάκης Παντελής

Τμήμα Στ: Κρυοβρυσανάκη Μαρία

Υπεύθυνος Φυσικής Αγωγής: Αποστολάκης Χαραλάμπος

Υπεύθυνος Μουσικής Αγωγής: Σαραντινού Αικατερίνη

Υπεύθυνη Αγγλικών: Μαράκη Μαρία

Υπεύθυνη Τμήματος Ένταξης: Κουτάντος Δημήτριος

Υπεύθυνη Τμήματος Υποδοχής: Κυριακίδου Ειρήνη

Υπεύθυνη Ολοήμερου Σχολείου: Τζεκάκη Πολύμνια

Παράλληλη Στήριξη: Λαμπιθιανάκη Ευαγγελία

Παράλληλη Στήριξη: Μπενιουδάκη Ζαμπία

Παράλληλη Στήριξη: Κιλιντάρη Ευγενία

Παράλληλη Στήριξη: Ρούκαλη Μαρία

Παράλληλη Στήριξη: Καραγιάννη Μαρκέλλα