Μήνυμα Υπουργού ΥΠΑΙΘ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Αθήνα, 10 Σεπτεμβρίου 2014

Προς: – Περιφερειακές Διευθύνσεις
– Διευθύνσεις Π.Ε & Δ.Ε.
– Σχολικές Μονάδες της χώρας

Μήνυμα Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Ανδρέα Λοβέρδου για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.
Εύχομαι καλή σχολική χρονιά στους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς.

Όλα τα σχολεία της χώρας ανοίγουν σήμερα τις πόρτες τους για να καλωσορίσουν τους μαθητές. Όλα τα σχολεία της χώρας έχουν έγκαιρα τα βιβλία. Η εκπαίδευση, η μόρφωση και η παιδεία πρέπει να αποτελούν τα εφόδια όλων των μαθητών.

Στο ρόλο του σχολείου η Πολιτεία εντάσσει και τη σωστή διατροφή και την άθληση, την πρόληψη των μολυσματικών ασθενειών, την καταπολέμηση του ρατσισμού και γενικά όλες τις δράσεις που διαμορφώνουν έναν δημοκρατικό πολίτη , υπεύθυνο και σωματικώς υγιή.

Τα προβλήματα που έχουν τα σχολεία και οι εκπαιδευτικοί μας είναι αρκετά. Προσπαθούμε και με τη βοήθεια όλων μας θα τα ξεπεράσουμε.

Στους μαθητές εύχομαι καλή πρόοδο.

Στους εκπαιδευτικούς εύχομαι καλή δύναμη.

Από τους γονείς ζητώ να σταθούν δίπλα στους μαθητές και τα σχολεία μας.

Ο Υπουργός

Ανδρέας Λοβέρδος

Ανδρέα Παπανδρέου 37 – 151 80 Μαρούσι Τηλ. : 2103446411- Fax: 2103443865
Ε-mail: minister@minedu.gov.gr