Ενδοσχολικές Δραστηριότητες από το Συλ.Γονέων & Κηδ. του σχολείου

Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Σχολείου μας σε συνεργασία με το Σύλλογο Διδασκόντων  προτίθεται να πραγματοποιήσει τις παρακάτω δραστηριότητες:

Α1. Το εργαστήρι ΕΙΔΩΛΑ- ΧΡΩΜΑΤΑ πηγαίνει στο σχολείο (ζωγραφική – κατασκευές)

Για τους  μαθητές των τάξεων Α,Β,Γ  κάθε Σάββατο 10:00-12:00

Για τους μαθητές Δ, Ε, Στ κάθε Σάββατο 12:00-14:00

Α2 Κατασκευές από χαρτοπολτό και ανακυκλώσιμα υλικά

Για τους  μαθητές των τάξεων Α,Β κάθε Δευτέρα 12:30-14:00

Για τους  μαθητές των τάξεων Γ,Δ,Ε, ΣΤ  κάθε Παρασκευή 13:30-15:00

Β Μαθήματα ΣΚΑΚΙ από το Σκακιστικό Όμιλο Ρεθύμνου

Κάθε Πέμπτη Α-Β τάξεις 12:30-13:15

Κάθε Πέμπτη Γ- Στ τάξεις 13:15-14:00

Γ. Μαθήματα Πληροφορικής (από μέλος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων)

Τάξεις: Δ-Στ

Κάθε Τετάρτη 13:15-14:00

Κάθε Σάββατο 10:00-12:00