Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την οργάνωση της πολυήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής της Ε΄ και ΣΤ? Τάξης Δημοτικού του 3ου Δημοτικού Σχολείου Ρεθύμνου

Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πολυήμερη εκδρομή του σχολείου μας στο παρακάτω συνημμένο

 

προκήρυξη εκδρομής