Δωρεάν ιατρικός/οδοντιατρικός έλεγχος.

Η Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Ρεθύμνης δια της Υπεύθυνης Σχολικών Δραστηριοτήτων σε συνεργασία με τον Σύλλογο «Το χαμόγελο του παιδιού», το Δήμο Ρεθύμνου και τη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας Δήμου Ρεθύμνου πρόκειται να υλοποιήσουν δράση προληπτικής ιατρικής/οδοντιατρικής εξέτασης. Για την εφαρμογή της δράσης διατίθεται το κινητό πολυϊατρίο «Ιπποκράτης» όπου τα παιδιά (νήπια, Α-Στ) θα έχουν την δυνατότητα να υποβληθούν σε δωρεάν ιατρικό/οδοντιατρικό έλεγχο, συνοδευόμενα από τους γονείς/κηδεμόνες τους ή τους εκπαιδευτικούς της τάξης τους. Απαραίτητη είναι η προσκόμιση υπογεγραμμένης υπεύθυνης δήλωσης από τους γονείς ή κηδεμόνες των μαθητών, οι οποίες θα παραδοθούν στους υπεύθυνους της μονάδας κατά την επίσκεψη για έλεγχο.
Η δράση θα πραγματοποιηθεί από την Τρίτη 15 έως και το Σάββατο 19 Μαρτίου 2016, κατά τις ώρες 8:30-16:30. Το κινητό πολυϊατρίο «Ιπποκράτης» θα σταθμεύει στη Μαρίνα Ρεθύμνου δίπλα στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου και θα δέχεται καθημερινά 40 περίπου παιδιά. Ανά ώρα υπάρχει η δυνατότητα να εξεταστούν ιατρικά/οδοντιατρικά 5 περίπου παιδιά.

ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΓΟΝΕΩΝ ΟΝΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ