Ανακύκλωση Λαδιού

1Πρόγραμμα Ανακύκλωσης Τηγανέλαιων στο Δήμο Ρεθύμνου

Tώρα και στο σχολείο μας ανακυκλώνουμε τα χρησιμοποιημένα μαγειρικά λάδια.
ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Τα χρησιμοποιημένα μαγειρικά λάδια (τηγανέλαια) δημιουργούν μεγάλα προβλήματα στο περιβάλλον, όταν καταλήγουν στην αποχέτευση:
? ρυπαίνουν τον υδροφόρο ορίζοντα, δηλαδή το πόσιμο νερό, τα ποτάμια, τις λίμνες, τη θάλασσα και άλλα φυσικά οικοσυστήματα
? εμποδίζουν την επεξεργασία των λυμάτων και αυξάνουν τις δαπάνες συντήρησης του δικτύου
? φράζουν τις σωληνώσεις και προκαλούν δυσάρεστες οσμές.

Το σχολείο μας συμμετέχει στο πρόγραμμα ανακύκλωσης τηγανέλαιων RecOil για τη βιώσιμη παραγωγή βιοντίζελ συμβάλλοντας έτσι στην προστασία του περιβάλλοντος.
Ανακυκλώνοντας τα χρησιμοποιημένα μαγειρικά λάδια που παράγουμε στο σπίτι μας:
? κερδίζουμε πιο καθαρό περιβάλλον
? περιορίζουμε τα εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα και εξοικονομούμε φυσικούς πόρους
? μειώνουμε τον όγκο των απορριμμάτων στους ΧΥΤΑ
? εξοικονομούμε χρήματα για το Δήμο και τους πολίτες
? προστατεύουμε τον πλανήτη και τη διατροφική αλυσίδα.

Τι μπορεί να κάνει ο καθένας από εμάς:
Δεν αφήνουμε ΟΥΤΕ ΣΤΑΓΟΝΑ να πάει ΧΑΜΕΝΗ!
Δεν πετάμε τα τηγανέλαια στο νεροχύτη ή στα σκουπίδια.
Τα συλλέγουμε και τα αφήνουμε στον ειδικό κάδο συλλογής που βρίσκεται στο σχολείο μας.

Λάβε μέρος κι εσύ στην προσπάθεια του σχολείου για ένα πιο καθαρό περιβάλλον,
Ξεκίνησε σήμερα κιόλας τη συλλογή χρησιμοποιημένων λαδιών. Όλα τα λάδια που χρησιμοποιούμε σπίτι μας για μαγείρεμα ή τηγάνισμα, ακόμα και τα παλιά ταγγισμένα λάδια μπορούν να ανακυκλωθούν, αρκεί να μην περιέχουν σάλτσες, υπολείμματα τροφών, νερό ή άλλα υγρά.
Πως συλλέγουμε τα τηγανέλαια;
? Αφήνου?ε το χρησιμοποιημένο μαγειρικό λάδι να κρυώσει, αν χρειάζεται το περνά?ε από ένα σουρωτήρι ή ένα φίλτρο για να το απαλλάξουμε από τα υπολείμματα των τροφών,
? το ?εταγγίζου?ε ?ε χωνί σε πλαστικό δοχείο (?πουκάλι λαδιού, νερού ή αναψυκτικού) και το αποθηκεύου?ε σε σκιερό ?έρος. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: ?εν χρησι?οποιού?ε γυάλινα δοχεία και προσέχου?ε να ?ην ανα?ειχθεί ?ε νερό ή άλλο υγρό,
? μόλις γε?ίσει το δοχείο το κλείνου?ε καλά και το ?εταφέρου?ε στον ειδικό κάδο συλλογής που βρίσκεται στο σχολείο ?ας.

Για το RecOil: Η Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία RecOil (www.recoilproject.eu) υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στοχεύει στην ανακύκλωση των οικιακών χρησιμοποιημένων μαγειρικών ελαίων για τη βιώσιμη παραγωγή βιοντίζελ στην Ελλάδα, την Ιταλία, την Ισπανία, την Πορτογαλία και τη Δανία. To Εργαστήριο Ανανεώσιμων και Βιώσιμων Ενεργειακών Συστημάτων του Πολυτεχνείου Κρήτης σε συνεργασία με το Δήμο Ρεθύμνου υλοποίησαν πιλοτικό πρόγραμμα συλλογής και ανακύκλωσης τηγανελαίων για τη βιώσιμη παραγωγή βιοντίζελ σύμφωνα με τις καλές πρακτικές που έχουν αναδειχθεί πανευρωπαϊκά. Σήμερα στο πρόγραμμα συμμετέχουν 20 σχολεία στο Ρέθυμνο τα οποία διαθέτουν ειδικό κάδο ανακύκλωσης. Κάδοι ανακύκλωσης έχουν τοποθετηθεί και σε κεντρικά σημεία στην πόλη.

Συνεργαζόμενοι φορείς: Τμήμα Παιδείας – Διά Βίου Μάθησης – Εθελοντισμού, Διεύθυνση Καθαριότητας- Διαχείρισης Απορριμμάτων – Αστικού Περιβάλλοντος και Πράσινου, Τμήμα Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, Ένωση Γονέων Μαθητών Δήμου Ρεθύμνου, ΔΕΥΑΡ.

2