Επιμορφωτικές ημερίδες

Το σχολείο μας μαζί με τα υπόλοιπα σχολεία της περιφέρειας συμμετέχει στις επιμορφωτικές ημερίδες που οργανώνει ο Σχολικός Σύμβουλος της περιφέρειας μας κ.Μπερκούτης, τις παρακάτω ημερομηνίες.

  • Τρίτη 2 Φεβρουαρίου ημερίδα για τους δασκάλους της ΣΤ’ τάξης
  • Τρίτη 9 Φεβρουαρίου ημερίδα για τους δασκάλους της Ε’ τάξης
  • Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου ημερίδα για τους δασκάλους της Δ’ τάξης
  • Τρίτη 16 Φεβρουαρίου ημερίδα για τους δασκάλους της Γ’ τάξης
  • Πέμπτη 18 Φεβρουαρίου ημερίδα για τους δασκάλους της Β’ τάξης
  • Τρίτη23 Φεβρουαρίου ημερίδα για τους δασκάλους της Α’ τάξης

Στις ημερομηνίες αυτές οι αντίστοιχες τάξεις δεν θα κάνουν μάθημα.