Εκπαιδευτικοί 2016-2017

Διευθυντής: Κυδωνάκης Νικόλαος

Υποδιευθυντής: Ασπρούλης Γεώργιος

Τμήμα Α1: Κουφάκη Μαρία

Τμήμα Α2: Μπατσολάκη Γεωργία

Τμήμα Β: Γκογεράκη Μαρία

Τμήμα Γ1: Θεωδοράκη Λίτσα

Τμήμα Γ2: Δρανδάκη Λίτσα

Τμήμα Δ1: Γιαννουλάκης Παντελής

Τμήμα Δ2: Ασπρούλης Γεώργιος

Τμήμα Ε1: Μπλέτσου Χριστίνα

Τμήμα Ε2: Φαρμάκης Ηλίας

Τμήμα Στ1: Κρυοβρυσανάκη Μαρία

Τμήμα Στ2: Καλογερόπουλος Αθανάσιος

Υπεύθυνος Φυσικής Αγωγής: Αποστολάκης Χαραλάμπος

Υπεύθυνη Μουσικής Αγωγής: Σαραντινού Αικατερίνη

Υπεύθυνος Εικαστικών: Σερδάκη Αιμιλία

Υπεύθυνη Αγγλικών: Λιάσσα Γεωργία

Υπεύθυνος Πληροφορικής: Τριανταφύλλου Ιωάννης

Υπεύθυνη Τμήματος Ένταξης: Κουρουπάκη Αλεξάνδρα

Υπεύθυνη Τμήματος Υποδοχής: Τζεκάκη Πολύμνια

Υπεύθυνη Γερμανικών: Αναγνωστάκη Μαρίνα

Υπεύθυνη Γαλλικών: Καραπιδάκη Εμμανουέλλα

Υπεύθυνη Θεατρικής Αγωγής: Φανέλη Βασιλική