Εκπαιδευτικοί 2013-2014

Διευθυντής: Ανεσιάδης Χρήστος

Υποδιευθυντής: Ασπρούλης Γεώργιος

Τμήμα Α1: Παπαχαντζή Ειρήνη

Τμήμα Α2: Τσιμπούρης Κωνσταντίνος

Τμήμα Β1: Δρανδάκη Γαρυφαλιά

Τμήμα Β2: Θεοδωράκη Γαρυφαλιά

Τμήμα Γ1: Μπλέτσου Χριστίνα

Τμήμα Γ2: Τζεκάκη Πολύμνια

Τμήμα Δ1: Ασπρούλης Γεώργιος

Τμήμα Δ2: Γιαννουλάκης Παντελής

Τμήμα Ε: Κρυοβρυσανάκη Μαρία

Τμήμα Στ: Φαρμάκης Ηλίας

Υπεύθυνος Φυσικής Αγωγής: Αποστολάκης Χαραλάμπος

Υπεύθυνος Μουσικής Αγωγής: Σαραντινού Αικατερίνη

Υπεύθυνη Αγγλικών: Βέσκου Χάιδω

Υπεύθυνη Τμήματος Ένταξης: Μπερβανάκη Ειρήνη

Υπεύθυνη Τμήματος Υποδοχής: Φλουρή Σταυρούλα

Υπεύθυνη Ολοήμερου Σχολείου: Πέππα Μαρία

Παράλληλη Στήριξη: Βαρδάκη Ευαγγελία

Παράλληλη Στήριξη: Καραφώτης Αντώνιος

Παράλληλη Στήριξη: Παπαδήμας Γεώργιος

Παράλληλη Στήριξη: Παπαπέτρου Φωτεινή